Category: lån

Lånene du bør styre unna

Noen ganger kan det lønne seg å låne penger i form av et forbrukslån. Økonomien kan bli trang i perioder, men dette kan være et midlertidig problem.

Da er det greit å låne penger, for de vil kunne betales tilbake når økonomien stabiliserer seg igjen. I noen tilfeller er det imidlertid ikke så lett. Enkelte banker reklamerer nemlig med forbrukslån som ser litt for gode ut til å være sanne, og da er de gjerne også det.

Tenk renter

Når penger lånes via et forbrukslån vil det legges på renter. Dette innebærer at det lånte beløpet må betales tilbake med renter – en gitt prosentandel av det ordinære lånet.

Forbrukslån har generelt høye renter, men rentene vil variere stort fra långiver til långiver. Gjør det derfor til en vane å alltid sjekke hvilke renter den aktuelle långiveren tilbyr. Med høye renter tapes mer penger, og der kan bli vanskelig å betale tilbake det totale beløpet i ettertid.

Skulle du få problemer med å betale tilbake er det smart å vurdere et samlelån for å kutte lånekostnadene.

Kan fort bli dyrt

Forbrukslån har relativt høye renter i forhold til andre lånemuligheter. Dette er ettersom banken tar en relativt stor risiko ved å låne bort penger uten annen sikkerhet enn låntaker sin evne til å betale.

Det er normalt at den effektive renten er på mellom 15 % og 30 %, noe som gjør forbrukslån til et av de lånene med høyest renter. Grunnet at lånene har så høy rente, er det viktig at låntakeren har sterk nok økonomi til å betale tilbake.

Nye reguleringer er også blitt innført i Norge, som gjør at det er vanskeligere å få innvilget lån. Særlig lånemeglere som Lendo har slitt i motbakke etter at de nye reglene ble innført.

Planlegging av nedbetalingen er viktig

Renten har selvfølgelig en stor effekt på den totale kostnaden av et forbrukslån. Men nedbetalingsplanen er det som regnes som den viktigste faktoren.

Den effektive renten og utgiftene som må betales, beregnes månedlig av gjenstående beløp. Hvis du kommer over et bedre tilbud underveis kan du også vurdere å søke refinansiering av det lånet du allerede sitter med.

Lengre betalingsterminer vil gi lavere månedlige avdrag. Men prisen for forbrukslånet totalt sett vil blir mye større. Derfor er det svært viktig å holde tiden på nedbetalingen så kort som mulig, og ha en god plan for nedbetalingene.

Guide – Ta opp lån for å betale gjeld

Lån og kreditter uten sikkerhet er nesten alltid betydelig dyrere enn sikret gjeld. Banker og kredittselskap kompenserer for den økte risikoen ved å ta seg bedre betalt. Hvis du allerede betaler en høy rente på denne typen lån vil det være smart å refinansiere gjelden.

Husk å sette deg nøye inn i kostnadene før du tar opp nye forbrukslån eller søker om kredittkort.

Smålån er alltid dyrest

Et mikrolån er en betegnelse som brukes på forbrukslån på svært små summer. En gjengs definisjon er at mikrolånene er alle usikrede lån på inntil 20 000 kroner. I Norge finnes det et lite knippe finansieringsselskap som utelukkende tilbyr slike lån.

Vanligvis skal et mikrolån gjøres opp i løpet av meget kort tid, for eksempel innen en måned eller to. Den lengste lånetiden du kan få er normalt 12 måneder, men da bare for de største mikrolånene (mellom 10 000 og 20 000 kroner). Som vi ser blir de effektive rentene derfor svært høye.

  • Laveste effektive rente – omtrent 80%
  • Høyeste effektive rente – flere hundre prosent

NB! Et mikrolån på 2 000 kroner fra Folkia, som tilbakebetales innen 30 dager, får en kostnad på omtrent 500 kroner. Omregnet i årsrenter blir de effektive rentene på nesten 1 000%. Kostnaden i seg selv er ikke urimelig i våre øyne, men lånet blir prosentvis svært dyrt. Det er mulig å samle kredittgjeld på nettsider som refinansiere.net. Forutsetningen er at du betjener et veldig dyrt lån, og at du kan få en gunstigere rente på det nye refinansieringslånet.

Kostbart å låne til forbruk

Selv om også mikrolån og smålån også teknisk sett er forbrukslån, bruker vi normalt navnet på lån uten sikkerhet som er større. Utvalget av banker er mye høyere, og lånesummene kan komme opp i over en halv million kroner.

De effektive rentene avhenger veldig av lånesum, og hvem låntakeren er. Er lånesummen lav, blir rentene normalt høyere enn om det motsatte er tilfelle.

Personer med lav kredittscore og betalingsevne, får dårligere betingelser enn personer med solid økonomi, og som anses som sikre betalere. Derfor kan vanlige forbrukslån bli både rimelige og relativt dyre. Det er nettopp derfor det lønner seg å søke refinansiering sammen med en kausjonist, dersom du har vært så uheldig å ta opp et lån med dårlige vilkår.

  • Laveste effektive rente – omtrent 7%
  • Høyeste effektive rente – omtrent 20%

Kredittkort – høye renter som kan unngås

Kostnadene på å bruke et kredittkort kan svinge mellom gratis og svinedyrt. Dette fordi det er fullt mulig å aldri få ei eneste krone på regninga, dersom kortet brukes smart.

Betaler du for varer og tjenester, løper ikke rentene før etter at neste faktura er forfalt. Dermed har du inntil så mye som cirka 50 dager rentefritak på denne typen transaksjoner, men bare så lenge hele kreditten betales i tide. Kredittkort er en av de mest populære typene lån som folk velger å refinansiere. Rentene på disse kortene ligger soleklart høyest, sammenlignet med andre former for gjeld.

Bruker du kortet til å ta ut kontanter, herunder regningsbetaling, eller betaling hos Posten, vil rentene løpe umiddelbart. Et siste moment er om kortet har en årsavgift eller ikke. Har kortet en årsavgift, blir det naturligvis umulig å eie det gratis. De fleste kredittkort i Norge er imidlertid uten årsavgift.

  • Laveste effektive rente – omtrent 17%
  • Høyeste effektive rente – omtrent 45%

Totalsummen er viktig

Det er absolutt ingen skandale å eie et kredittkort. Brukes kortet fornuftig, har du et meget solid og sikkert betalingsmiddel, samt muligheter for å skaffe deg unike fordeler. Det samme kan til dels sies om et rimelig forbrukslån. Er lånet noe du virkelig trenger, med begrenset sum og kort tilbakebetalingstid, blir ikke kostnadene nødvendigvis avsindige.

Det er når vi har flere lån og kreditter at problemene ofte melder seg. Og i sånne tilfeller kan det være lurt å vurdere refinansiering. Det finnes ingen mirakelkur for å bli kvitt dyr gjeld, men refinansiering er den beste metoden slik jeg ser det. Vi vet også fra bankenes statistikk at personer som ukritisk tar opp flere lån og kreditter, er gjengangere når det gjelder mislighold og betalingsanmerkninger.

Nyttige banklinker:
https://honefossbank.no/lane/smalan#/
https://www.oest.no/lan/refinansiering/