Kontaktinfo

Postadresse
Grenland Ættehistorielag
v/ Kari Aabelvik,
L�vsj� terrasse 12
3943 Porsgrunn


E-post

 

Støtt oss via Grasrotandelen

 

Våre møter

Ingen nyheter

Nyheter fra Arkivverket

Støle Kirke 

Allerede i 1888 ble der fra Levangsheia sendt søknad om kapell, men den ble avslått. I 1891 ble saken tatt opp igjen med støtte av stortingsmann Peder Rinde. Et i forhold til de interessertes yteevne stort beløp ble samlet inn, og av Opplysningsvesenets fond ble bevilget 2000 kr.

Den 6. september 1892 ble kapellet innviet av biskop J. C. Heuch. Departementet har godkjent bestemmelser for bruken av kapellet slik at det foruten til de ordinære gudstjenester også kan brukes til bibellesninger, oppbyggelser og kristelige møter med talere som står i Den norske kirke og fra kjente og pålitelige menn som har godt vitnesbyrd for lære og liv. - Der er et tilsynsutvalg.

Kapellet er et vakkert, lite, laftetømret gudshus, ut­vendig bordkledd og hvitmalt.

Omkring 1935 ble arbeid satt i gang for å få kapellet i bedre stand og malt innvendig. Det var forhenv. tollkasserer Ole Halvorsen som var sjelen i dette arbeid. Brukseier Lars Jørgensen ga trematerialene, og sogneprest Asbjørnsen laget med gjennomskinnelige oljefarger en imitasjon av glassmaleri. i det store vindu i koret.

Registeringen av kirkegården ble utført 1997 av Per Stian Bjørnø Kjendal og Helge Henriksen.

 

Liste over gravstedene.

Søk på siden

Ikon Søk

NB! Søk på Gravsteder må gjøres inne i pdf-filen for hver kirkegård.

Nytt på vårt Forum