Kontaktinfo

Postadresse
Grenland Ættehistorielag
v/ Kari Aabelvik,
L�vsj� terrasse 12
3943 Porsgrunn


E-post

 

Støtt oss via Grasrotandelen

 

Våre møter

Ingen nyheter

Nyheter fra Arkivverket

Stathelle Kapell

Stathelle kapell ble bygget i 1964. Byggmester var Kaare Bergerud, og arkitekten het Bjørn Ljungberg. Formann i byggekomiteen var Haldor Lægereid.

Johs. Rege var sokneprest i Bamble i denne tiden, men døde i byggeperioden, og Aage Stubberud gikk inn i komiteen som kst. sokneprest inntil Bjarne Nensæter ble utnevnt.

Innvielsen skjedde 7.5.1964 v/ Biskop Kaare Støylen, fylkesmann Tidemann Evensen var også tilstede. 

I 1997 ble det innført ny kirkelov som bl.a. avviklet de gamle kapellsokn. Stathelle kapell ble dermed kirke i eget nyopprettet sokn - forøvrig det største soknet i kommunen med ca. 6000 innbyggere.

Registeringen av kirkegården ble utført 1997 av Øystein og Kersti Sorter, mens Reidar Ballastad har skrevet dataene inn.

 

Liste over gravstedene.

Søk på siden

Ikon Søk

NB! Søk på Gravsteder må gjøres inne i pdf-filen for hver kirkegård.

Nytt på vårt Forum