Kontaktinfo

Postadresse
Grenland �ttehistorielag
v/ Kari Aabelvik,
L�vsj� terrasse 12
3943 Porsgrunn


E-post

 

Støtt oss via Grasrotandelen

 

Våre møter

Ingen nyheter

Nyheter fra Arkivverket

Grorud Kapell

Grunnsten-nedleggelsen fant sted 5. juli 1942. Folk i grenda slo ring om kirketanken og støttet både med kontanter og dugnad. Tomt og byggematerialer ble gitt av familien Treschow, i tillegg til andre gaver. Altertavlen, vegger, tak og benker er malt av kirkekunstneren Finn Krafft, som den gang var rektor på Notodden tegneskole.

Forsommeren 1944 stod huset på det nærmeste ferdig. Under et sommerstevne 9. juli var omkring 600 mennesker samlet da prost Seip viet huset, som det eneste norske kirkebygg som ble innviet under krigen.

Kapellet brukes jevnlig til gudstjenester og særpreges av sin lune atmosfære.

Registeringen av kirkegården ble utført av Torbjørn Aasetre og Gunlaug Aasetre. Jan Christensen har dataregistrert kilden.

 

Liste over gravstedene.

Søk på siden

Ikon Søk

NB! Søk på Gravsteder må gjøres inne i pdf-filen for hver kirkegård.

Nytt på vårt Forum

  • Re: Siljan bygdehistorie (23. Feb 2015 23:04)
  • Siljan bygdehistorie (23. Feb 2015 21:27)
  • (13. Feb 2015 17:59)
  • (12. Feb 2015 15:09)
  • (12. Feb 2015 15:05)
  • (12. Feb 2015 13:02)
  • (12. Feb 2015 12:48)
  • (31. Jan 2015 10:51)
  • (30. Jan 2015 22:11)
  • (30. Jan 2015 22:10)